Prusy Wschodnie
 
Encyklopedia PWN
Prusy Wschodnie, Ostpreussen,
hist. prowincja państwa pruskiego. Za datę faktycznego powstania P.W. uznaje się rok 1701, gdy koronacja elektora brandenburskiego Fryderyka III na króla „w Prusach” (jako Fryderyk I) przekształciła księstwo pruskie (czyli Prusy Książęce) w królestwo;
1829–78 Prusy Wschodnie tworzyły jedną prowincję z Prusami Zachodnimi; dzieliły się na rejencje: królewiecką i gąbińską, a 1905–45 ponadto na olsztyńską; część mieszkańców stanowili potomkowie osadników pol. (Mazury); 1919–39 Prusy Wschodnie były oddzielone od reszty Niemiec pol. Pomorzem; 1945 weszły w skład Polski (Mazury i Warmia) oraz ZSRR (rejon Królewca w skład Federacji Ros.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia