Wielkie Księstwo Litewskie
 
Encyklopedia PWN
Związek Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną został zacieśniony w 2. połowie XVIII w. w wyniku utworzenia nowych urzędów centralnych: Komisji Edukacji NarodowejRady Nieustającej. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim Konstytucja 3 maja 1791 przemilczała kwestię wzajemnego stosunku Korony i Litwy; uchwalone 20 X 1791 Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów nawiązało do unii lubelskiej 1569 i, korygując milczenie aktu Konstytucji 3 maja, potwierdziło federacyjny charakter Rzeczypospolitej. W wyniku rozbiorów (1772, 1793, 1795) ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego na lewym brzegu Niemna i na południu po linię Grodno–Brześć Litewski wcielono do Prus, resztę do Rosji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia