rokosz Lubomirskiego
 
Encyklopedia PWN
rokosz Lubomirskiego 1665–66,
wystąpienie zbrojne J.S. Lubomirskiego przeciwko polityce króla Jana II Kazimierza;
sprowokowany niekorzystnym dla Lubomirskiego wyrokiem sądu sejmowego 1664–65, wydanym (z inspiracji dworu królewskiego) bez należytych dowodów; konflikt przerodził się w wojnę domową; Lubomirski zarzucił dworowi działania niezgodne z prawem i zyskał poparcie znacznej części szlachty, która zawiązała antykrólewską konfederację; po zwycięstwie rokoszan pod Mątwami doszło 31 VII 1666 do ugody w Łęgonicach; król zobowiązał się, że zrezygnuje z pomysłu elekcji vivente rege, udzielił amnestii rokoszanom, Lubomirski zobowiązał się do pójścia na emigrację; rokosz przyczynił się do pogłębienia konfliktów społecznych oraz osłabienia autorytetu władzy królewskiej oraz pozycji państwa na arenie międzynarodowej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia