Marshalla plan
 
Encyklopedia PWN
Marshalla plan, właśc. Program Odbudowy Europy, ang. European Recovery Program,
potoczna nazwa programu amerykańskiej pomocy gospodarczej dla Europy po II wojnie światowej;
przedstawiony 1947 przez amerykańskiego sekretarza stanu G.C. Marshalla (stąd nazwa), 1948 przyjęty przez Kongres; realizowany 1948–52; uczestniczyło w nim 15 państw europejskich i Turcja, od 1949 także Niemcy Zachodnie (RFN) i Jugosławia; Finlandia, ZSRR, a pod jego presją także kraje bloku komunistycznego odmówiły udziału w planie Marshalla, uznając go za „imperialistyczny spisek”; wartość dostaw i kredytów amerykańskich dla Europy w ramach planu Marshalla wyniosła ponad 13 mld dolarów; plan Marshalla dopomógł w odbudowie i ustabilizowaniu gospodarki krajów Europy Zachodniej (m.in. stworzył podstawę do szybkiej odbudowy gospodarczej Niemiec Zachodnich) oraz w podtrzymaniu koniunktury gospodarczej w USA i Kanadzie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia