Trumana doktryna
 
Encyklopedia PWN
Trumana doktryna,
program polityki zagranicznej USA, przedstawiony przez prezydenta H.S. Trumana 12 III 1947 w orędziu do Kongresu;
głosiła, że USA powinny pomagać narodom, które przeciwstawiają się presji zewnętrznej lub próbom przejęcia siłą władzy nad nimi przez własną mniejszość; doktryna Trumana odnosiła się pierwotnie do Grecji i Turcji; modyfikowana, stała się trwałą zasadą polityki USA i zapoczątkowała pomoc (wojskową i ekonomiczną) dla państw zagrożonych komunizmem; oznaczała zerwanie z odradzającym się po wojnie izolacjonizmem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia