Monroego doktryna
 
Encyklopedia PWN
Monroego doktryna,
założenia polityki zagr. USA, ogłoszone 1823 przez prezydenta J. Monroego;
d.M. stwierdzała, że USA przeciwstawią się próbom kolonizacji eur. na kontynentach amer. i uznawała wszelkie działania mocarstw eur. na półkuli zachodniej za wrogie wobec USA oraz godzące w ich bezpieczeństwo; deklarowała też, że USA nie będą mieszały się w wewn. sprawy krajów eur. i nie wezmą udziału w wojnach eur. nie dotyczących interesów USA; stanowiła odpowiedź na ekspansję ros. w Ameryce Północnej i próby przywrócenia przez państwa Świętego Przymierza władzy Hiszpanii w Ameryce Łac.; modyfikowana i dostosowywana do nowych okoliczności (m.in. 1904 rozszerzona o tzw. interpretację prezydenta Th. Roosevelta, dopuszczającą interwencje zbrojne USA w Ameryce Łac.), wyznaczała w XIX–1. poł. XX w. zasady polityki zagr. USA, określając rolę tego państwa w sprawach międzynar. (izolacjonizm) i w Ameryce (panamerykanizm umacniający dominację USA).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia