pakt z Rio
 
Encyklopedia PWN
pakt z Rio, Międzyamerykański Traktat o Pomocy Wzajemnej, hiszp. Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR),
regionalny układ o bezpieczeństwie zbiorowym, przyjęty 1947 na konferencji w Rio de Janeiro;
podpisany przez 21 państw amerykańskich, w tym USA; wszedł w życie 1948, jest jedną z podstaw Organizacji Państw Amerykańskich (OPA); nakładał na sygnatariuszy 2 rodzaje zobowiązań: zbiorowe działania w przypadku zbrojnej napaści i działania na wypadek „agresji niebędącej atakiem zbrojnym” (co było wymierzone głównie przeciwko ruchom lewicowym); zastosowanie sankcji wymagało zgody 2/3 członków OPA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia