Objawione Przeznaczenie
 
Encyklopedia PWN
Objawione Przeznaczenie, Manifest Destiny,
idea głosząca, że przeznaczeniem dziejowym Amerykanów jest ekspansja na kontynencie amerykańskim;
sformułowana 1845 przez J.L. O’Sullivana, wyrażała dążenia znacznej części społeczeństwa amer. i polityków Partii Demokr., zwolenników ekspansjonizmu USA; wyrosła z przekonania o doskonałości amer. systemu społ.-polit. i misji cywilizacyjnej Amerykanów; stanowiła ideol. podbudowę doktryny Monroego i uzasadniała politykę zagr. prezydenta J.K. Polka (aneksja Teksasu, spór z Wielką Brytanią o Oregon, wojna meksyk. 1846–48, plany aneksji Kuby); stała się doktryną amer. polityki zagr. w 2. poł. XIX w.; w końcu XIX w. zmodyfikowana i rozszerzona, m.in. przez A. Mahana i J. Turnera, wyrażała dążenia imperialne USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia