polityka dobrego sąsiedztwa
 
Encyklopedia PWN
polityka dobrego sąsiedztwa, ang. Good Neighbor Policy,
określenie polityki rządu amerykańskiego wobec państw Ameryki Łacińskiej w okresie prezydentury F.D. Roosevelta;
miała na celu poprawę wzajemnych stosunków dyplomatycznych i ekonomicznych oraz kształtowanie ich na zasadach nieinterwencji i wzajemnego poszanowania; przejawem polityki dobrego sąsiedztwa było m.in. anulowanie 1934 przez USA poprawki Platta, wycofanie 1934 wojsk amerykańskich z Haiti, nowy traktat z Panamą (1936) o rezygnacji USA ze statusu gwaranta niepodległości tego kraju, zawieranie umów handlowych na zasadzie wzajemności; polityka dobrego sąsiedztwa ułatwiła utworzenie 1948 Organizacji Państw Amerykańskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia