polityka powstrzymywania
 
Encyklopedia PWN
polityka powstrzymywania, ang. Containment Policy,
strategia polityki zagranicznej USA wobec ZSRR, sformułowana 1947 przez G. Kennana;
zakładała przeciwdziałanie ekspansji komunizmu i wpływów sowieckich w świecie drogą pomocy ekonomicznej, finansowej i wojskowej dla zagrożonych krajów, w tym tworzenia regionalnych paktów wojskowych (jak NATO); w praktyce realizowana do początku lat 70. XX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia