Truman Harry S.
 
Encyklopedia PWN
Truman
[trụ:mən]
Harry S. Wymowa, ur. 8 V 1884, Lamar (stan Missouri), zm. 26 XII 1972, Kansas City (tamże),
polityk amer., prawnik.
1934–44 senator, 1945 wiceprezydent u boku F.D. Roosevelta, po jego śmierci 1945–53 prezydent; uczestnik konferencji poczdamskiej; podjął decyzję o użyciu bomby atomowej przeciwko Japonii (VIII 1945); jego program polityki wewn. Fair Deal [‘sprawiedliwy ład’], będący kontynuacją New Deal, w większości nie został zrealizowany wskutek oporu Kongresu; 1947 wprowadził program badania lojalności urzędników, skierowany przeciwko wpływom komunist.; również politykę zagr. stopniowo ukierunkował na przeciwdziałanie zagrożeniu komunist. (1947 przejście od polityki „łagodzenia” do polityki „powstrzymywania”) oraz utrwalanie pozycji USA w świecie i budowanie systemów bezpieczeństwa zbiorowego; znalazło to wyraz m.in. w doktrynie Trumana, planie Marshalla, pomocy wojsk.-gosp. dla Grecji i Turcji, udziale USA w wojnie koreańskiej (1950–53), inicjatywie w powołaniu OPA i NATO, budowie bomby wodorowej, zawarciu traktatu pokojowego z Japonią (1951).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Poczdamska konferencja, 17 VII–2 VIII 1945, siedzą od lewej: Clement Attlee, Harry Truman i Iosif W. Stalin ; stoją: admirał William Leahy, Ernest Bevin, James Byrnes i Wiaczesław Mołotow.fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia