Sprawiedliwy Ład
 
Encyklopedia PWN
Sprawiedliwy Ład, ang. Fair Deal,
liberalny program reform wewnętrznych prezydenta H. Trumana;
przedstawiony 1945, obiecywał m.in. pełne zatrudnienie bez dyskryminacji rasowej i wyznaniowej, podniesienie minimalnych płac, poszerzenie zakresu ubezpieczeń społecznych, regulacje czasu pracy, rozwój budownictwa mieszkaniowego; 1946 Kongres przyjął jedynie ustawę o zatrudnieniu; 1949 ponownie sformułowany (wówczas też określony jako Sprawiedliwy Ład), został zrealizowany w niewielkim tylko zakresie, m.in. podniesiono płace minimalne i zwiększono zasięg świadczeń emerytalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia