Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy
 
Encyklopedia PWN
Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy, ang. United Nations Relief and Rehabilitation Administration Wymowa (UNRRA Wymowa),
1943–47 organizacja międzynar. Narodów Zjednoczonych;
układ podpisało 48 państw; celem była pomoc, po zakończeniu działań wojennych, krajom alianckim najbardziej dotkniętym wojną (m.in. Polsce), które nie miały dostatecznych środków finansowych by zapewnić import niezbędnych towarów; pomoc obejmowała dostarczanie produktów pierwszej potrzeby (m.in. żywność, leki, surowce) oraz podstawowych urządzeń do wznowienia produkcji przem. i roln., a także usługi ekspertów; ogólna wartość udzielonej w ramach UNRRA pomocy wynosiła ok. 3,9 mld dol. USA; wartość pomocy udzielonej Polsce wynosiła 453 tys. dol.; 1945 UNRRA została przejęta przez ONZ, 1947 rozwiązana; agendy przejęły Międzynar. Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom i Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia