Polska Rzeczpospolita Ludowa
 
Encyklopedia PWN
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL),
nazwa wprowadzona na mocy konstytucji z 22 VII 1952, pot. używana jako określenie całości państwa rządzonego przez PPR, następnie PZPR;
zapoczątkowana przejęciem władzy przez PKWN na terenach uznawanych przez ZSRR za obszary przyszłego państwa pol.; jej cechami charakterystycznymi były: zależność władz państw. od ZSRR; skoncentrowanie władzy w rękach partii komunist. rządzącej państwem poprzez partyjną nomenklaturę i stosującej, w razie kryzysów, represje policyjne i wojsk. wobec własnego narodu (1944–50, 1956, 1970, 1981); brak procedur demokr. umożliwiających zmianę rządzącej partii lub korektę jej polityki; ograniczanie praw człowieka, w tym całkowite ograniczenie praw polit. i wolności słowa (cenzura); eliminowanie prywatnej własności jako zasady życia gosp. i społ.; centralizm, czyli podporządkowanie decyzji organów państw. i społ. szczebla niższego szczeblowi wyższemu; gospodarka planowa, wykluczająca lub ograniczająca prywatną inicjatywę ekon. obywateli; częściowa lub pełna izolacja od świata niekomunist.; zwalczanie niektórych wątków kultury i tradycji pol.; była uznawana przez prawie wszystkie kraje za podmiot stosunków międzynar.; na forum międzynar. prowadziła politykę zgodną z imperialnym interesem ZSRR (np. agresja na Czechosłowację 1968); PRL zachowała odrębności ustrojowe w stosunku do innych krajów bloku sow., gł. w zakresie prywatnej własności ziemi na wsi i szerszego marginesu wolności rel.; jako nazwa państwa przestała istnieć 31 XII 1989 na skutek zmiany konstytucji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia