ZSRR

Encyklopedia PWN

Armia Polska w ZSRR 1941–42 (AP w ZSRR), właśc. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR,
związek operacyjny i ośrodek organizacyjno-szkoleniowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, podległy rządowi polskiemu na uchodźstwie, a operacyjnie dowództwu Armii Czerwonej;
sfingowane procesy sądowe, element terroru jako metody zarządzania społeczeństwem;
Armia Polska w ZSRR 1944 (AP w ZSRR),
związek operacyjny oraz ośrodek formowania lud. sił zbrojnych na terytorium ZSRR, utworzony 16 III 1944 na mocy porozumienia Związku Patriotów Polskich z rządem sowieckim.
kierownictwo polit. komunistów pol. w ZSRR, powołane 1 II 1944 w Moskwie przez KC WKP(b).
formacja wojsk. zorganizowana w czasie II wojny światowej z przebywających w ZSRR Czechów i Słowaków oraz żołnierzy armii słowackiej, którzy przeszli na stronę sowiecką.
związek taktyczny, formowany od VIII 1943 na podstawie decyzji władz ZSRR;
konspiracyjna organizacja komunistów w Warszawie 1940–42 (od 1941 centralne kierownictwo, nazwa, decyzja o powołaniu organizacji bojowej pod nazwą Gwardia Robotnicza)
Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, Ministierstwo gosudarstwiennoj biezopasnosti (MGB),
instytucja sowiecka, utworzona 1946, po przekształceniu lud. komisariatów w ministerstwa, zastąpiła NKGB (wydzielony z NKWD);
Układ ZSRR–RFN, Układ między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Republiką Federalną Niemiec,
układ podpisany w Moskwie 12 VIII 1970;
umowne określenie stanu stosunków międzynarodowych charakteryzujących się trwałym konfliktem, ale również niemożnością jego rozstrzygnięcia przez konfrontację militarną.
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Związek Radziecki, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik,
państwo komunistyczne we wschodniej Europie oraz północnej i środkowej Azji;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia