Czechosłowacki Korpus w ZSRR
 
Encyklopedia PWN
Czechosłowacki Korpus w ZSRR,
formacja wojsk. zorganizowana w czasie II wojny światowej z przebywających w ZSRR Czechów i Słowaków oraz żołnierzy armii słowackiej, którzy przeszli na stronę sowiecką.
powstanie oddziałów czechosłowackich w ZSRR poprzedził układ między rządami sowieckim oraz czechosłowackim na emigracji w Londynie o wspólnej walce przeciwko Niemcom (18 VII 1941), uzupełniony dodatkowym porozumieniem wojsk. (27 IX 1941); w lutym 1942 rozpoczęto formowanie samodzielnego batalionu czechosłowackiego, następnie (od maja 1943) — samodzielnej brygady i w kwietniu 1944 I Korpusu Czechosł. (dow. gen. J. Kratochvil, od września gen. L. Svoboda); IX–XI 1944 Korpus w ramach 38. armii sowieckiej brał udział w operacji dukielskiej; 6 X 1944 oddziały Korpusu sforsowały Przełęcz Dukielską i wkroczyły do Czechosłowacji; I–V 1945 brał udział w wyzwalaniu Słowacji i Moraw.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia