ZSRR

Encyklopedia

Gromyko Andriej A., ur. 18 VII 1909, Stare Gromyki k. Homla, zm. 2 VII 1989, Moskwa,
dyplomata sowiecki, z wykształcenia ekonomista;
Katyń, Kạtyn´,
miejscowość w Rosji, 20 km na zachód od Smoleńska, nad Dnieprem.
Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, Komitiet gosudarstwiennoj biezopasnosti (KGB),
organ państw. przy Radzie Ministrów ZSRR kierujący siłami bezpieczeństwa wewn. (policja polit., wojska wewn. i wojska ochrony pogranicza) i zewn. (wywiad i kontrwywiad, aparat dywersyjno-szpiegowski);
obozy jenieckie żołnierzy polskich w okresie II wojny światowej,
obozy żołnierzy WP, PSZ wziętych do niewoli w czasie kampanii wrześniowej 1939, kampanii francusko-niemieckiej 1940 i na innych frontach, pilotów samolotów zestrzelonych podczas nalotów lotniczych na III Rzeszę i kraje okupowane, żołnierzy AK z akcji „Burza” i z powstania warszawskiego 1944.
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Narody Zjednoczone (NZ), ang. United Nations Wymowa(UN), arab. Munazzamat al-Umami al-Muttahida, chiń. Lianheguo, fr. Organisation des Nations Unies (ONU), hiszp. Organización de las Naciones Unidas (ONU), ros. Organizacyja Objedinionnych Nacyj (OON),
organizacja międzynarodowa o charakterze uniwersalnym (powszechnym) i szerokim zakresie działania (kompetencjach ogólnych).
potoczne określenie niemiecko-sowieckiego układu o nieagresji, podpisanego 23 VIII 1939 w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy (J. von Ribbentrop) i ZSRR (W. Mołotow);
pięciolatka, ros. piatiletka,
potoczna nazwa pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego i społecznego ZSRR, forma systemu centralnego planowania gospodarczego i jedna z metod zarządzania państwem sowieckim, stosowana po 1945 także w państwach bloku komunistycznego i niektórych krajach rozwijających się
poczdamska konferencja 17 VII–2 VIII 1945, konferencja berlińska,
konferencja w Poczdamie koło Berlina przywódców 3 mocarstw sojuszniczych w II wojnie światowej: prezydent USA, H. Trumana, premiera ZSRR, J. Stalina i premierów Wielkiej Brytanii, W. Churchilla (do 25 VII) oraz C. Attlee’go (od 28 VII jako premiera brytyjski);
doktryna i praktyka twórcza w literaturze, sztuce, filmie, muzyce, wprowadzona w ZSRR na początku lat 30. XX w., a po II wojnie światowej narzucona w innych państwach bloku sowieckiego;
Sacharow Andriej D., ur. 21 V 1921, Moskwa, zm. 14 XII 1989, tamże,
fizyk rosyjski;
Sikorski Władysław Eugeniusz, ur. 20 V 1881, Tuszów Narodowy k. Mielca, zm. 4 VII 1943, Gibraltar,
polityk, generał, premier rządu RP na uchodźstwie.
START Wymowa, ang. Strategic Armaments Reduction Talks Wymowa,
rozmowy między USA a ZSRR w sprawie redukcji zbrojeń strategicznych rozpoczęte 26 VI 1982 w Genewie;
instytucja państw. mająca na celu zdobywanie tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych państw;
organizacja polityczna, powołana III 1943 przez komunistów polskich dla Polaków w ZSRR;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Berling Zygmunt, ur. 27 IV 1896, Limanowa, zm. 11 VII 1980, Warszawa,
generał, z zawodu prawnik;
Burdienko, Burdenko, Nikołaj N., ur. 3 VI 1876, w. Kamienka (obwód penzeński), zm. 11 XI 1946, Moskwa,
chirurg rosyjski;
dysydenci
[łac. dissideo ‘być oddzielonym’, dissidens, dissidentis ‘nie zgadzający się’],
potoczna nazwa opozycjonistów w ZSRR;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia