Armia Polska w ZSRR
 
Encyklopedia PWN
Armia Polska w ZSRR 1944 (AP w ZSRR),
związek operacyjny oraz ośrodek formowania lud. sił zbrojnych na terytorium ZSRR, utworzony 16 III 1944 na mocy porozumienia Związku Patriotów Polskich z rządem sowieckim.
Powstała z rozwinięcia Pierwszego Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR; operacyjnie podlegała dowództwu sowieckiemu, a politycznie formalnie ZG ZPP (od czerwca 1944 KRN), a faktycznie Centralnemu Biuru Komunistów Polski w ZSRR; dow. gen. Z. Berling; w lipcu 1944 w jej skład wchodziły m.in. 1–6 dywizje piechoty, I brygada kawalerii, I–V brygady artylerii, 1. dywizji artylerii przeciwlotn., brygada pancerna, 1. i 2. pułki lotn., I korpus pancerny (w trakcie formowania); liczyła 107 tys. żołnierzy; w lipcu 1944, po połączeniu z AL, przekształcona w WP (Nacz. Dow. gen. M. Żymierski „Rola”), a jej siły polowe przemianowano 29 lipca na 1. armię WP.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia