ZSRR

Encyklopedia PWN

Układ ZSRR–RFN, Układ między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Republiką Federalną Niemiec,
układ podpisany w Moskwie 12 VIII 1970;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia