ZSRR

Encyklopedia

ekon. system gospodarczy;
wynagrodzenie przez państwo — stronę konfliktu — szkód i strat powstałych w wyniku działań sprzecznych z prawem międzynar. i z pogwałceniem zwyczajów wojennych lub wskutek popełnionych zbrodni wojennych państwu poszkodowanemu lub jego obywatelom.
Anders Władysław, ur. 11 VIII 1892, Błonie (pow. kutnowski), zm. 12 V 1970, Londyn,
generał, polityk.
Czechosłowacja, Československo,
państwo w środkowej Europie istniejące 1918–92.
Gorbaczow Michaił S., ur. 2 III 1931, Priwolnoje (Kraj Stawropolski),
polityk sowiecki.
Gułag, ros. Gławnoje uprawlenije isprawitielno-trudowych łagieriej, trudowych posielenij i miest zakluczenija, Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy, Osiedli Pracy i Miejsc Uwięzienia,
w ZSRR organ zarządzający 1934–56 obozami sowieckimi (łagrami); do 1946 wydział NKWD, następnie MSW ZSRR; G. powstał po przejęciu przez NKWD kontroli nad więziennictwem w ZSRR;
jałtańska konferencja 4–11 II 1945, konferencja krymska,
konferencja w Jałcie na Krymie przywódców mocarstw walczących z Niemcami w czasie II wojny światowej: premierów ZSRR (J. Stalin) i Wielkiej Brytanii (W. Churchill) oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych (F.D. Roosevelt),
polityczno-policyjny system sprawowania władzy na terytorium Polski zajętym IX 1939 przez ZSRR w wyniku agresji i po podziale państwa polskiego dokonanym przez III Rzeszę oraz ZSRR (układ o przyjaźni i granicy zawarty 28 IX 1939, korygujący ustalenia paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 VIII 1939).
tymczasowy organ władzy, pełniący funkcję rządu na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej ziemiach polskich, powołany 20 VII 1944 w Moskwie;
Reagan
[rẹıgən]
Ronald Wilson Wymowa, ur. 6 II 1911, Tampico (stan Illinois), zm. 5 VI 2004, Los Angeles,
polityk amerykański, aktor, prezydent Stanów Zjednoczonych.
Rosyjska Akademia Nauk, Rossịjskaja akadiẹmija naụk,
nacz. instytucja nauk. Federacji Ros.,
system poglądów ideologicznych i sposób władania partią i państwem komunistycznym, ukształtowany w okresie, gdy WKP(b) (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego) i ZSRR rządził po dyktatorsku J. Stalin i jego zausznicy; narzucany jako wzorzec ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego innym partiom i państwom komunistycznym do naśladowania.
układ polsko-sowiecki 30 VII 1941, układ Sikorski–Majski,
układ zawarty między rządami RP i ZSRR w Londynie;
Układ Warszawski, oficjalnie Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej,
organizacja o charakterze sojuszu politycznego i wojskowego, powołana 1955, rozwiązana 1991.
naród tworzący podstawową ludność Ukrainy (ok. 35 mln, 2002);
formacje wojsk. tworzone na terytoriach ZSRR okupowanych przez Niemców spośród miejscowej ludności i byłych żołnierzy Armii Czerwonej;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia