ZSRR

Encyklopedia

głasnost
[ros.],
jawność,
główny element programu przebudowy (pierestrojka), zainicjowanej w ZSRR przez M. Gorbaczowa;
Jelcyn Boris N., ur. 1 II 1931, Butka (obwód swierdłowski), na Uralu, zm. 23 IV 2007, Moskwa,
polityk rosyjski, prezydent Rosji.
klientela
[łac.],
klientelizm:
proces łączenia gruntów chłopskich w gospodarstwa będące własnością grupową (spółdzielczą).
ruch społ. (od 1985) na rzecz zbudowania w ZSRR pomnika ofiar stalinizmu (nie zrealizowany postulat XX Zjazdu KPZR 1956), odsłoniętego 1990;
spotkania przedstawicieli ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii w Moskwie; miały na celu ustalenie polityki i współpracy sojuszników w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym.
Moskwa, Moskwạ,
stol. Rosji, w centrum jej części eur., nad rz. Moskwa.
Niekricz Aleksandr M., ur. 1920, Baku, zm. 31 VIII 1993, Boston,
ros. historyk i dysydent;
Orbeli Leon A., ur. 7 VII 1882, Erywań, zm. 9 XII 1958, Leningrad (ob. Petersburg),
fizjolog rosyjski;
Paasikivi Juho Kusti Wymowa, pierwotnie Johan Gustaf Hellstén, ur. 27 XI 1870, gmina Koski, zm. 14 XII 1956, Helsinki,
fiński mąż stanu; prawnik, finansista, polityk i dyplomata.
określenie założeń polityki zagr. Finlandii po II wojnie świat.
jednostka zorganizowana w czasie II wojny światowej, 1943 w Sielcach nad Oką pod nazwą 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, z inicjatywy ZPP, w porozumieniu z rządem ZSRR (8 V 1943) po ewakuacji do Iranu jednostek armii utworzonej przez gen. W. Andersa;
partia komunistyczna, utworzona I 1942, po przerzuceniu do Polski z ZSRR grupy inicjatywnej, z połączenia organizacji i grup komunistów w kraju, m.in. Związku Walki Wyzwoleńczej, Robotniczo-Chłopskiej Organizacji Bojowej, Rewolucyjnych Rad Robotniczo-Chłopskich.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia