ZSRR

Encyklopedia PWN

termin używany na określenie izolacji obszarów pozostających pod dominacją ZSRR od niekomunistycznego świata;
Żiwkow Todor, ur. 7 XI 1911, Prawec k. Sofii, zm. 9 VIII 1998, Sofia,
komunist. polityk bułgarski;
teatr tworzony przez Żydów w języku hebrajskim i jidysz, jako forma kultury świeckiej.
Żyrmunski Wiktor M., ur. 2 VIII 1891, Petersburg, zm. 31 I 1971, tamże,
ros. historyk literatury i językoznawca, germanista, folklorysta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia