rozmaitość
 
Encyklopedia PWN
rozmaitość,
mat. podstawowy obiekt geometryczny matematyki współczesnej, uogólnienie pojęcia krzywej i powierzchni;
jeśli daną przestrzeń topologiczną można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne z pewnym zbiorem otwartym w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej, to daną przestrzeń topologiczną nazywa się rozmaitością n-wymiarową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia