sympleks
 
Encyklopedia PWN
sympleks
[łac.],
mat. najmniejszy zbiór wypukły w przestrzeni euklidesowej, zawierający punkty a0, a1, ... , an nie leżące w jednej (n − 1)-wymiarowej podprzestrzeni, czyli zbiór punktów p postaci p = λ0a0 + λ1a1 + ... + λnan, gdzie λ0 + λ1 + ... + λn = 1 oraz λi ≥ 0 dla i = 0, 1, ... , n;
np. punkt, odcinek z końcami, trójkąt, czworościan; punkty a0, ... , an nazywa się wierzchołkami sympleksu, liczbę n — jego wymiarem; sympleks o wierzchołkach wybranych z układu wierzchołków jakiegoś sympleksu jest ścianą tego sympleksu
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia