simpleks metoda
 
Encyklopedia PWN
simpleks metoda, metoda sympleks,
mat. algorytm rozwiązywania problemu programowania liniowego, opracowany 1947–49 przez matematyka amerykańskiego G.B. Dantziga;
zbiór (sympleks), w kórym poszukuje się optymalnego rozwiązania, określa układ nierówności liniowych; metoda polega na przechodzeniu po wierzchołkach sympleksu od początkowego rozwiązania dopuszczalnego do końcowego, optymalnego rozwiązania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia