programowanie matematyczne
 
Encyklopedia PWN
programowanie matematyczne,
metody umożliwiające rozwiązywanie problemów optymalizacji, tzn. poszukiwania najlepszych (ze względu na określone wcześniej kryterium oceny) rozwiązań.
Racjonalne gospodarowanie sprowadza się w praktyce do rozwiązywania tzw. zagadnień optymalizacyjnych, tzn. podejmowania najlepszych decyzji ze względu na określone wcześniej kryterium oceny. Formalnie rzecz biorąc, zagadnienie optymalizacyjne sprowadza się do wyznaczania wartości n zmiennych x1, x2, ... , xn, dla których z góry określona funkcja f(x1, x2, ... , xn) osiąga maksimum lub minimum, przy nałożeniu na zmienne xi (i = 1, 2, ... , n) pewnych warunków postaci gj(x1, x2, ... , xn) = 0 (j = 1, 2, ... , m). W wielu zastosowaniach na zmienne są nałożone jeszcze dodatkowe warunki typu xi > 0 lub podobne, dotyczące zakresu możliwych wartości poszczególnych zmiennych. Zagadnienia optymalizacyjne, z wyżej podanym schematem formalnym, występują w licznych zastosowaniach i od dawna wzbudzały zainteresowanie. Metody umożliwiające rozwiązywanie skomplikowanych problemów optymalizacyjnych przyjęto nazywać programowaniem matematycznym (programowanie liniowe, nieliniowe, dynamiczne, stochastyczne). Rozwinęło się szczególnie p. liniowe, znajdujące liczne zastosowania w praktyce; stanowi ono bardzo skuteczną metodę rozwiązywania zagadnienia, w którym funkcja f(x1, x2, ... , xn) jest liniowa, jak również warunki gj(x1, x2, ... , xn) = 0 dla j = 1, 2, ... , m są liniowe, a nadto żąda się, aby xi ≥ 0 dla i = 1, 2, ... , n. Zagadnienie optymalizacyjne w postaci liniowej ma zatem następującą postać: znaleźć wartości zmiennych x1, x2, ... , xn, dla których wyrażenie c1x1 + c2x2 + ... + cnxn osiąga maksimum (lub minimum) przy warunkach aj1x1 + aj2x2 + ... + ajnxn = bj, dla j = 1, 2, ... , m, oraz xi ≥ 0 dla i = 1, 2, ... , n; ci, aji, bj są tu parametrami. Przykładem zastosowania metod programowania liniowego może być ustalenie za ich pomocą programu przydziału produkcji z m zakładów produkcyjnych do n hurtowni przy minimalizacji kosztów transportu. Jednym z zasadniczych założeń programowania liniowego jest założenie orzekające o proporcjonalności wyników do nakładów. Twórcą podstaw programowania liniowego jest L.W. Kantorowicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia