iteracja
 
Encyklopedia PWN
iteracja
[łac. iteratio ‘powtórzenie’],
mat. wielokrotne użycie tej samej operacji matematycznej;
jeśli f1 = f oznacza operację (funkcję) nad zmienną x, to operacje: f2(x) = f[f1(x)], f3(x) = f[f2(x)], ... , fn(x) = f[fn−1(x)] nazywają się kolejnymi iteracjami operacji f(x); n-tą iteracją nazywa się zatem n-krotne złożenie tej samej funkcji, np. f1(x) = 1 + x, f2 = 1 + (1 + x), f3 = 1 + (1 + (1 + x)), ... , fn(x) = n + x, ...; technika iteracyjna znajduje szerokie zastosowanie zarówno w zagadnieniach teoretycznych, jak i praktycznych współczesnej matematyki, np. w rozwiązywaniu równań (różnego rodzaju aproksymacje).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia