wersor
 
Encyklopedia PWN
wersor
[łac.],
mat. wektor o jednostkowej długości;
np. 3 wersory osi współrzędnych Ox, Oy, Oz prostoliniowego i prostokątnego układu kartezjańskiego oznacza się symbolami , , (|| = || = || = 1).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia