stycznych metoda
 
Encyklopedia PWN
stycznych metoda, metoda Newtona,
mat. jedna z najefektywniejszych metod przybliżonego rozwiązywania równań postaci f(x) = 0, gdzie f: [a, b] → ℝ jest funkcją rosnącą, różniczkowalną, wypukłą i f(a) < 0 < f(b);
dla każdej takiej funkcji f ciąg rekurencyjny x1 = b, xn + 1 = xnf(xn)/f′(xn) dla n ≥ 1 jest zbieżny do jedynego punktu c ∈ (a, b), takiego że f(c) = 0; punkt xn + 1 jest punktem przecięcia stycznej do wykresu f w punkcie (xn, f(xn)) z osią OX, stąd nazwa metody.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia