zagadnień optymalizacyjnych

Encyklopedia PWN

metody umożliwiające rozwiązywanie problemów optymalizacji, tzn. poszukiwania najlepszych (ze względu na określone wcześniej kryterium oceny) rozwiązań.
mat. zespół metod umożliwiających efektywne rozwiązywanie takich zagadnień optymalizacyjnych, w których pewne parametry występujące w ekstremalizowanych funkcjach są zmiennymi losowymi.
dział matematyki stosowanej, poświęcony rozwiązywaniu zadań wyznaczania ekstremum funkcji liniowej wielu zmiennych przy istnieniu liniowych ograniczeń, tj. równości lub nierówności liniowych wiążących te zmienne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia