optymalizacja
 
Encyklopedia PWN
optymalizacja
[łac. optimus ‘najlepszy’],
wyznaczenie najlepszego rozwiązania jakiegoś zadania (np. techn., ekon., społ.) ze względu na przyjęte kryterium (wskaźnik specyficznie rozumianej jakości, np. koszt, zysk, niezawodność, dokładność, czas realizacji zadania), przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń;
badaniem metod optymalizacji zajmuje się teoria optymalizacji; w literaturze ekon. optymalizacja jest często nazywana programowaniem (programowanie ), niekiedy mówi się też o badaniach operacyjnych. Zespół zależności, na podstawie których wyznacza się optymalne rozwiązanie (decyzję), nazywa się modelem mat.; jeżeli wszystkie zależności są liniowe, to optymalizację nazywa się optymalizacją liniową (programowanie liniowe), jeżeli natomiast choć jedna z zależności jest nieliniowa — optymalizacją nieliniową (programowanie nieliniowe); w systemach dynamicznych powstaje zagadnienie optymalizacji dynamicznej, w której stosuje się m.in.: programowanie dynamiczne Bellmana i zasadę maksimum Pontriagina; do innych mat. metod optymalizacji należą: programowanie sieciowe, stochastyczne (polegające na wyborze decyzji „przeciętnie optymalnej”), teoria gier, teoria obsługi masowej, rachunek wariacyjny, metody analizy funkcjonalnej i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia