algorytm genetyczny
 
Encyklopedia PWN
algorytm genetyczny,
algorytm rozwiązywania — za pomocą komputera — złożonych zadań optymalizacyjnych (optymalizacja), w którym wykorzystuje się zasadę doboru wartości zmiennych (stanowiących rozwiązanie zadania) wzorowaną na procesach doboru naturalnego w żywych organizmach;
Każde rozwiązanie („fenotyp”) jest opisane przez zakodowany skończony ciąg („chromosom”) parametrów („genów”); właściwości środowiska reprezentuje funkcja przystosowania, która pozwala ocenić jakość poszczególnych rozwiązań; z par rozwiązań o wysokiej jakości tworzy się — przez operacje krzyżowania — następną generację rozwiązań, których „chromosomy” zawierają kombinacje „genów” rodzicielskich; ponadto, zgodnie z założonym rozkładem prawdopodobieństwa, do „chromosomów” wprowadza się przypadkowe zmiany („mutacje”) genów umożliwiające zapoczątkowanie nowej ścieżki rozwiązań ewolucyjnych. Algorytm genetyczny nie gwarantuje uzyskania bezwzględnie optymalnych rozwiązań; proces doskonalenia rozwiązań zostaje przerwany, gdy osiągnięta w nim jakość rozwiązań zostaje uznana za zadowalającą lub kiedy kolejne mutacje rozwiązań nie wnoszą do nich istotnej poprawy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia