bionika
 
Encyklopedia PWN
bionika
[gr.],
dziedzina wiedzy z pogranicza biologii i nauk technicznych, zajmująca się technicznymi zastosowaniami zasad funkcjonowania żywych organizmów lub procesów obserwowanych w tych organizmach albo w ich zbiorowiskach;
bionika wyodrębniła się z biocybernetyki i stanowi przykład tendencji do integracji różnych dziedzin nauki; zajmuje się wykorzystaniem praw rządzących działaniem organizmów żywych w różnych działach techniki, głównie w automatyce, elektronice i mechanice. Urządzenia techniczne przeznaczone do przetwarzania informacji i sterowania ustępują nawet stosunkowo prostym układom biologicznym zarówno pod względem złożoności rozwiązywanych zadań, jak i czasu ich wykonywania, wymiarów, zapotrzebowania na energię i niezawodności; celowe staje się zatem badanie algorytmów procesów przetwarzania informacji i sterowania w organizmach żywych oraz wykorzystanie przy projektowaniu i budowie urządzeń technicznych zasad, według których procesy te są realizowane w organizmach żywych. Duże znaczenie dla rozwoju teorii sterowania mają wyniki badań procesów sterowania w układzie nerwowym, a zwłaszcza badań zasad budowy układów hierarchicznych, obserwowanych w układzie sterowania mięśniami; znajdują one zastosowanie przy budowie systemów hierarchicznych sterowania, np. procesami przemysłowymi.
Za prekursora bioniki uważa się Leonarda da Vinci (badał i analizował lot ptaków w celu wykorzystania tych doświadczeń przy budowie maszyn do latania) oraz L. Galvaniego (jego doświadczenia dotyczące zjawisk elektrycznych w mięśniach doprowadziły do skonstruowania przez A. Voltę ogniwa elektrycznego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia