nos elektroniczny
 
Encyklopedia PWN
nos elektroniczny,
urządzenie składające się z zestawu czujników, najczęściej elektrochem. (czujnik chemiczny), stosowane do charakteryzowania złożonych materiałów w fazie gazowej;
w odróżnieniu od metod analizy chem. zadaniem nosa elektron. nie jest identyfikacja i oznaczanie poszczególnych składników badanego materiału, ale określenie jego właściwości w podobny sposób, jak to ma miejsce przy ocenie węchowej (na zapach składa się niekiedy kilkaset składników); w tym celu stosuje się zestawy kilku, a nawet kilkunastu, nieselektywnych czujników o zróżnicowanej charakterystyce, a otrzymane sygnały analizuje poprzez tworzenie modeli mat. pozwalających na korelowanie ich z właściwościami badanych obiektów. Czujniki są konstruowane z zastosowaniem półprzewodnikowych warstw tlenkowych (SnO2) lub przewodzących polimerów. Urządzenia typu nos elektron. znalazły zastosowanie np. do określania aromatu kawy, napojów (wina, piwa), zapachowych dodatków do żywności, oceny świeżości mięsa i ryb, charakterystyki perfum, a nawet w medycynie do oceny stanu zdrowia na podstawie badania oddechu pacjenta. Podobne podejście charakteryzuje urządzenia nazywane elektron. językiem, opracowywane do oceny porównawczej materiałów ciekłych, np. napojów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia