nos elektroniczny
 
Encyklopedia PWN
nos elektroniczny,
urządzenie składające się z zestawu czujników, najczęściej elektrochem. (czujnik chemiczny), stosowane do charakteryzowania złożonych materiałów w fazie gazowej;
w odróżnieniu od metod analizy chem. zadaniem nosa elektron. nie jest identyfikacja i oznaczanie poszczególnych składników badanego materiału, ale określenie jego właściwości w podobny sposób, jak to ma miejsce przy ocenie węchowej (na zapach składa się niekiedy kilkaset składników); w tym celu stosuje się zestawy kilku, a nawet kilkunastu, nieselektywnych czujników o zróżnicowanej charakterystyce, a otrzymane sygnały analizuje poprzez tworzenie modeli mat. pozwalających na korelowanie ich z właściwościami badanych obiektów. Czujniki są konstruowane z zastosowaniem półprzewodnikowych warstw tlenkowych (SnO2) lub przewodzących polimerów. Urządzenia typu nos elektron. znalazły zastosowanie np. do określania aromatu kawy, napojów (wina, piwa), zapachowych dodatków do żywności, oceny świeżości mięsa i ryb, charakterystyki perfum, a nawet w medycynie do oceny stanu zdrowia na podstawie badania oddechu pacjenta. Podobne podejście charakteryzuje urządzenia nazywane elektron. językiem, opracowywane do oceny porównawczej materiałów ciekłych, np. napojów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia