perceptron
 
Encyklopedia PWN
Składał się z warstwy sztucznych komórek receptorowych imitujących siatkówkę oka oraz 2 warstw sztucznych neuronów (neuronu model); połączenia między komórkami warstwy receptorowej z warstwą następną oraz obu warstw sztucznych neuronów były rozmieszczone losowo, komórki tych samych warstw nie miały wzajemnych połączeń. P. powstał jako fiz. (b. uproszczony) model narządu wzroku człowieka, naśladujący procesy rozpoznawania prostych znaków graficznych; właściwe rozpoznawanie było poprzedzone serią pokazów przykładowych znaków reprezentujących różne ich rodzaje; w wyniku procesu uczenia p. nabywał zdolności prawidłowego rozpoznawania innych (nie występujących w serii uczącej) wariantów znaków graficznych, czyli potrafił uogólniać zdobytą wiedzę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia