aproksymacja
 
Encyklopedia PWN
aproksymacja
[łac. approximare ‘przybliżać się’],
przybliżanie,
mat. zastępowanie jednych obiektów (np. liczb, funkcji, krzywych, powierzchni, operatorów) innymi, w określonym sensie bliskimi, zwykle o prostszej strukturze (np. aproksymacja liczby niewymiernej liczbą wymierną, aproksymacja funkcji funkcją bardziej regularną czy wygodną w rachunkach, aproksymacja krzywej — linią łamaną).
aproksymacja jest typowym postępowaniem w obliczeniach naukowych i technicznych; obecnie ma ona szczególne znaczenie w związku ze stosowaniem komputerów — wykonujących, w zasadzie wyłącznie, rachunki przybliżone.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia