interpolacja
 
Encyklopedia PWN
interpolacja
[łac. inter ‘między’, polus ‘biegun’],
mat. konstruktywne (i na ogół jedynie przybliżone) odtwarzanie wszystkich wartości funkcji f na podstawie jej wartości (lub wartości jej pochodnych) w niektórych punktach dziedziny;
jeden z rodzajów aproksymacji funkcyjnej, polegający na wyznaczaniu w określonym przedziale funkcji y = f(x), która dla danych liczb x1 < x2 < … <  xn z tego przedziału przyjmuje z góry dane wartości y1, y2,... , yn; dla jednoznaczności rozwiązania tego problemu żąda się dodatkowo, by funkcja f(x) była wielomianem możliwie niskiego stopnia; gdy n = 2 (oraz y1y2) f(x) jest funkcją liniową, co prowadzi do tzw. interpolacji liniowej; interpolacja jest często stosowana w naukach doświadczalnych, gdzie dysponuje się zazwyczaj skończoną liczbą danych do określenia zależności między wielkościami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia