interpolacji liniowej

Encyklopedia PWN

mat. interpolacja, w której poszukiwaną funkcję przybliża się odcinkami prostych (funkcjami liniowymi).
interpolacja
[łac. inter ‘między’, polus ‘biegun’],
mat. konstruktywne (i na ogół jedynie przybliżone) odtwarzanie wszystkich wartości funkcji f na podstawie jej wartości (lub wartości jej pochodnych) w niektórych punktach dziedziny;
numeryczne metody, analiza numeryczna, matematyka obliczeniowa,
dział wiedzy poświęcony konstruowaniu i analizie metod (algorytmów) umożliwiających rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych (z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej, teorii aproksymacji, równań różniczkowych, całkowych i in.) za pomocą działań arytmetycznych.
zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia