Lagrange’a wzór interpolacyjny
 
Encyklopedia PWN
Lagrange’a wzór interpolacyjny,
mat. wzór pozwalający wyznaczyć wielomian Wn(x) stopnia n, który dla danych n + 1 wartości x0 < x1 < ... < xn zmiennej x przyjmuje z góry zadane wartości y0 < y1 < ... < yn;
w.i.L. ma następującą postać: , sumowanie w tym wzorze przebiega wartości k od 0 do n; np. wielomian W2(x), który dla x0 = −1, x1 = 0, x2 = 1 przybiera wartości y0 = 2, y1 = −2, y2 = 0, ma postać:
czyli W2(x) = 3x2 − x − 2; wzór podał 1792–93 J.L. de Lagrange.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia