metoda różnic skończonych
 
Encyklopedia PWN
metoda różnic skończonych (MRS),
mat. jedna z najczęściej stosowanych metod przybliżania równań różniczkowych cząstkowych za pomocą układu równań algebraicznych, który na ogół rozwiązuje się przy użyciu komputera.
Obszar, w którym jest określone wyjściowe równanie, pokrywa się siatką, a pochodne szukanego rozwiązania są przybliżane odpowiednimi ilorazami różnicowymi, wykorzystującymi wyłącznie wartości w węzłach siatki. Tak skonstruowany schemat różnicowy służy do wyznaczenia wartości przybliżonego rozwiązania w węzłach siatki; prowadzi on wprost do układu równań algebraicznych o specjalnej strukturze, związanej z lokalnym charakterem aproksymacji operatora różniczkowego. MRS jest powszechnie stosowana w wielu dziedzinach nauki i techniki, w których występują modele mat. oparte na równaniach różniczkowych; tzw. schematy różnicowe rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych można traktować jako szczególny wariant MRS.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia