pochodna
 
Encyklopedia PWN
pochodna,
chem. związek organiczny wywodzący się z innego związku org., mający taki sam szkielet cząsteczki jak związek macierzysty;
utworzone przez wymianę lub modyfikację grupy funkcyjnej, zachodzące pod działaniem odpowiednich czynników, np. wymiana grupy hydroksylowej w grupie karboksylowej kwasów prowadzi do halogenków kwasowych, bezwodników, amidów, estrów, które są pochodnymi kwasów karboksylowych; oksymy, fenylohydrazony są pochodnymi aldehydów i ketonów, itp.; otrzymywanie charakterystycznych pochodnych jest stosowane w analizie chem. w celu identyfikacji związków organicznych. Często termin pochodne ma szersze znaczenie i określa związki otrzymywane przez wprowadzenie do cząsteczki związku macierzystego grupy funkcyjnej; w tym znaczeniu np. o-ksylen C6H4(CH3)2 jest dimetylową pochodną benzenu C6H6, anilina C6H5NH2 — jego najprostszą pochodną aminową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia