równanie algebraiczne
 
Encyklopedia PWN
równanie algebraiczne,
równanie postaci f = 0, gdzie f jest wielomianem stopnia n (n ≥ 0) jednej lub kilku zmiennych;
np. równanie liniowe (stopnia 1) ax + by + c = 0, równanie kwadratowe (stopnia 2) ax2 + bx + c = 0 itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia