automorfizm
 
Encyklopedia PWN
automorfizm
[gr. autós ‘sam’, morphḗ ‘kształt’, ‘postać’],
mat. szczególny przypadek izomorfizmu, będący izomorfizmem danej grupy, ciała lub innego systemu algebraicznego ze sobą;
przykładem automorfizmu jest odwzorowanie ciała liczb zespolonych na siebie, przy którym każdej liczbie zespolonej z = a + bi jest przyporządkowana liczba zespolona sprzężona  = a – bi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia