izomorfizm
 
Encyklopedia PWN
izomorfizm
[gr. ísos ‘równy’, morphḗ ‘kształt’],
mat. wzajemnie jednoznaczne odwzorowanie między strukturami algebraicznymi (grupami, pierścieniami, ciałami itp.), zachowujące działania tych struktur;
krócej: homomorfizm, będący jednocześnie epimorfizmem i monomorfizmem, czyli będący odwzorowaniem różnowartościowym i „na” (funkcja); np. odwzorowanie x → 2x jest izomorfizmem grupy liczb rzeczywistych z działaniem dodawania na grupę liczb rzeczywistych dodatnich z działaniem mnożenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia