środek ciężkości
 
Encyklopedia PWN
środek ciężkości,
fiz. punkt przyłożenia siły wypadkowej sił ciężkości (ciężar) działających na poszczególne elementy bryły sztywnej;
pojęcie „środka ciężkości” odnosi się tylko do brył sztywnych znajdujących się w polu sił ciężkości o stałym kierunku; w jednorodnym polu sił ciężkości (np. w polu ciężkości Ziemi) ś.c. nie zależy od położenia bryły w przestrzeni i pokrywa się z jej środkiem masy; znajomość położenia ś.c. jest niezbędna do wielu obliczeń statycznych i dynamicznych różnych konstrukcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia