ciężar
 
Encyklopedia PWN
ciężar, siła ciężkości,
siła działająca na ciało materialne w pobliżu powierzchni Ziemi, będąca sumą sił oddziaływania grawitacyjnego ciała z Ziemią i ze znajdującymi się w jej pobliżu innymi ciałami niebieskimi o dużych masach oraz sił bezwładności odpowiadających unoszeniu ciała w nieinercjalnym układzie odniesienia związanym z powierzchnią Ziemi (grawitacja, siła bezwładności);
na powierzchni Ziemi ciężar ciała wyznacza lokalnie kierunek pionu i określa go zależność  = m, gdzie m — masa ciała, przyspieszenie ziemskie (w miejscu, w którym to ciało się znajduje); podstawową jednostką ciężaru ciała jest niuton (N); ciężar ciała zależy od szerokości geograficznej, wysokości nad poziomem morza, rozkładu mas w skorupie ziemskiej itd.; dane ciało najmniejszy ciężar ma na równiku, a największy — na biegunie. Analogicznie można mówić o ciężarze odniesionym do innego niż Ziemia obiektu astronomicznego; ciężar tego samego ciała jest wówczas inny, np. na Księżycu jest 6 razy mniejszy niż na Ziemi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia