siła bezwładności
 
Encyklopedia PWN
siła bezwładności, siła pozorna,
fiz. siła występująca w nieinercjalnym układzie odniesienia, nie związana z oddziaływaniem żadnych konkretnych ciał;
przykładami sił bezwładności są: siła Coriolisasiła odśrodkowa. Równanie ruchu punktu materialnego w nieinercjalnym układzie odniesienia pod wpływem wypadkowej sił rzeczywistych i sił bezwładności ma taką samą postać, jak równanie ruchu tego punktu w układzie inercjalnym pod wpływem sił rzeczywistych; siłę bezwładności działającą na punkt materialny można wyrazić wzorem: b = –m(u + c), gdzie m — masa punktu materialnego, u — przyspieszenie unoszenia, c — przyspieszenie Coriolisa. Także wielkość wektorowa liczbowo równa iloczynowi masy m punktu materialnego i wartości bezwzględnej przyspieszenia |a|, skierowana przeciwnie do przyspieszenia; występuje w zasadzie d’Alemberta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia