bezwładność
 
Encyklopedia PWN
bezwładność, inercja,
właściwość układu fiz. charakteryzująca jego podatność na zmiany stanu pod wpływem czynników zewnętrznych.
Jest cechą ciała objawiającą się tym, że zmiana prędkości pod wpływem sił zewn. zachodzi nie skokowo, lecz stopniowo; miarą bezwładności ciała w ruchu postępowym jest jego masa, a w ruchu obrotowym moment bezwładności; pot. opóźnienie czasowe między przyczyną a skutkiem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia