moment bezwładności
 
Encyklopedia PWN
moment bezwładności,
mech. wielkość fizyczna charakteryzująca bezwładność bryły sztywnej przejawiająca się w czasie ruchu obrotowego;
wartość momentu bezwładności zależy od rozmieszczenia masy bryły względem osi obrotu; moment bezwładności bryły względem osi z określa się wzorem:
lub ,
gdzie ρ — gęstość materiału elementu bryły, będąca funkcją położenia punktu, V — objętość bryły, mi — masa i-tego punktu materialnego bryły sztywnej, ri (lub r) — jego odległość od osi z.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia