moment pędu
 
Encyklopedia PWN
moment pędu, kręt,
wielkość charakteryzująca ruch ciała (np. punktu materialnego, bryły sztywnej); odgrywa dużą rolę przede wszystkim w dynamice ruchu obrotowego.
Moment pędu punktu materialnego P o pędzie względem punktu O jest określony iloczynem wektorowym  =  × , gdzie — promień wodzący poprowadzony od punktu O do P. Moment pędu bryły sztywnej względem osi, wokół której obraca się z prędkością kątową , wyraża się wzorem  = I , gdzie I — moment bezwładności bryły względem tej osi. Moment pędu spełnia zasadę zachowania: moment pędu zamkniętego układu mech., tj. takiego, na który nie działają siły zewn., pozostaje wielkością stałą; siły wewn. nie mogą zmienić całkowitego momentu pędu układu, choć momenty pędu poszczególnych ciał układu mogą ulec zmianie. Zmianę momentu pędu wywołuje działanie na ciało momentu siły ; zgodnie z drugą zasadą dynamiki ruchu obrotowego: d/dt = . W mechanice kwantowej rozróżnia się moment pędu związany z ruchem postępowym ciała (np. elektronu po orbicie atomowej — tzw. orbitalny moment pędu) oraz własny moment pędu (spin); zasadę zachowania spełnia suma tych 2 momentów pędu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia