moment siły
 
Encyklopedia PWN
moment siły,
jedna z podstawowych wielkości w mechanice;
w dynamice ruchu obrotowego odgrywa podobną rolę, jak siła w ruchu postępowym; m.s. względem punktu O jest wielkością wektorową równą iloczynowi wektorowemu wektora położenia (poprowadzonego z punktu O do punktu przyłożenia siły ) i siły : =  × ; m.s. jest prostopadły do płaszczyzny przechodzącej przez punkt O i wektor , a jego długość jest równa iloczynowi długości wektora siły, F, i jej ramienia h (odległości punktu O od linii działania siły).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia